Home / Car accident lawsuit / Who Is Liable if I Sustain an Injury or Property Damage in a Car Accident?

Who Is Liable if I Sustain an Injury or Property Damage in a Car Accident?


Vastuu auto-onnettomuuksista kärsineistä vahingoista

Pinellas County, jossa Clearwater on sijaitsee keskimäärin 18 500 kaatua joka vuosi, mikä aiheuttaa 10 904 vammaa ja 116 kuolemaa . Riippumatta siitä, kärsivätkö näiden onnettomuuksien uhrit vähäisiä loukkaantumisia, kuten luut, jotka yleensä paranevat nopeasti, vakavampiin vammoihin, kuten selkäydinvaurioon tai traumaattiseen aivovaurioon, jotka voivat vaikuttaa vakavasti ja pitkällä aikavälillä uhrin elämä, lääketieteelliset laskut kiinnittyvät nopeasti onnettomuuden jälkeen. Riippumatta siitä, kuka aiheutti auto-onnettomuuden, sinun on elettävä kehollesi aiheutuneiden vahinkojen kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olet yksin vastuussa lääketieteellisestä laskustasi ja muista vahingon aiheuttamista kuluista. Työskentely kokeneen henkilövahinkojen asianajajan kanssa voi auttaa tunnistamaan, kuka voi olla vastuussa, ja se yleensä lisää kertoimia, joita vastuuhenkilö tarjoaa taloudellisen korvauksen. Oikeudellisen vastuun hyvä ymmärtäminen auttaa kuitenkin arvioimaan onnettomuutesi ja selvittämään, kuka on vastuussa vammoistasi. Seuraavassa käsitellään oikeudellisen vastuun perusteita.

Auton onnettomuuksien vahingonkorvausvastuun määrittäminen

Vastuun käsite alkaa ”huolellisuusvelvollisuuden” määrittelystä ja siitä, miten se vaikuttaa sinuun ja muihin auto-onnettomuuteen osallistuneisiin. Yleensä yksityishenkilöt ovat velvollisia huolehtimaan toisista eivät kohtuuttomasti aiheuta heille haittaa. Harkitse vastuuta ja huoltovelvollisuutta auto-onnettomuustapauksessa:

Kuka velkaa sinulle huoltovelvollisuuden onnettomuuden aikana?

Jokainen kuljettaja kantaa velvollisuus huolehtia jokaista muuta kuljettajaa tiellä. Kuljettajien on noudatettava tien sääntöjä, kiinnitettävä huomiota muihin kuljettajiin ja pidettävä silmät auki jalankulkijoille. Niiden on otettava huomioon moottoripyörät, pyöräilijät ja pienet ajoneuvot sekä suuret. Kuljettajat eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat vastuussa muista henkilöistä tiellä. Hoitovelvollisuus ulottuu myös seuraaviin:

Työnantajat, joilla on kuljettajia tiellä Valtion elimet, jotka vastaavat teiden ja ympäristön ylläpidosta jotka tarjoavat alkoholia Ajoneuvojen valmistajat Autokorjaamot ja mekaniikka

Kuka rikkoi huoltovelvollisuutta, joka aiheutti auto-onnettomuuden

Vastuuttomat kuljettajat eivät aiheuta onnettomuuksia. Joissakin tapauksissa kuljettaja voi tehdä kaiken oikein, mutta törmää vielä toiseen ajoneuvoon. Muissa tapauksissa kuljettaja voi rikkoa liikennelainsäädäntöä tai jättää huomiotta ympäristöönsä johtavan onnettomuuden. Jotta voit selvittää, kuka vastaa auto-onnettomuudestasi, sinun on määritettävä, kuka rikkoi hänen huoltovelvollisuutensa onnettomuuden sattuessa. Joissakin tapauksissa tämä voi sisältää useita henkilöitä tai yhteisöjä, ei vain kuljettajaa.

Onko tämä huolellisuusvelvollisuus johtanut auto-onnettomuuksien loukkaantumiseen?

Kuvittele seuraavaa: auto juoksi punaisella valolla, juuri tuskin puuttuu autostasi. Olit takapäässä, mutta vahingoittumattomina. Todelliset vammat tapahtuivat, kun kierrit nilkan tai polven pois onnettomuuspaikasta. Vaikka kuljettajat ovat vastuussa muista tiellä olevista, he eivät ole vastuussa virheistäsi tai vahingoista, jotka eivät liity onnettomuuteen. Jos haluat antaa vastuun kuljettajalle, sinun on osoitettava, että hänen huolimattomuutensa aiheutti vammoja.

Millaisia ​​onnettomuusvaaroja olitte?

Vastuun siirtämiseksi sinun on oltava erityisiä vammoja ja / tai vahinkoja. Tuhottu ajoneuvo tai muu omaisuus, henkilövahingot ja jatkuva trauma täyttyvät; Vastuun todistamiseksi sinun on kuitenkin määriteltävä nämä vammat.

Vastaamalla näihin neljään keskeiseen kysymykseen voit paremmin arvioida vastuuta auto-onnettomuustapauksessa. Näihin kysymyksiin annetut vastaukset voivat auttaa sinua ja asianajajaasi siirtymään tehokkaammin oikeusjuttuasi tai nostamaan kertoimia, joita voit onnistuneesti kerätä vahinkoja auto-onnettomuuden tapauksessa. Jos et pysty määrittelemään, kenellä oli velvollisuus huolehtia teistä ja joka rikkoi sitä onnettomuuden sattuessa, työskentely asianajajan kanssa on erittäin tehokas tapa arvioida onnettomuuttasi ja ymmärtää paremmin, kuka voi olla vastuussa vammoja .

Kuka vastaa autojen onnettomuuksien vahingoista?

Monet auto-onnettomuustapaukset sisältävät vastuun, joka on helppo määrittää. Kun on selvää, kuka aiheutti onnettomuuden, vastuun myöntäminen yksinkertaistaa tapausta. Toisaalta joissakin tapauksissa komplikaatiot ja lieventävät olosuhteet voivat vaikeuttaa prosessia. Kun otat vastuun auton onnettomuudesta, harkitse näitä henkilöitä, jotka voivat olla osittain tai kokonaan vastuussa vammoistasi.

Toinen kuljettaja

Usein henkilökohtaisen vahinkoa koskevan kanteen yhteydessä strategia keskittyy muihin kuljettajiin. Kahden auton onnettomuudessa saatat keskittyä toisen ajoneuvon kuljettajaan. Monen auton onnettomuudessa sinun on ehkä tarkistettava onnettomuusraportti tai tehtävä yhteistyötä todistajien kanssa sen määrittämiseksi, kuka teki virheen, joka aiheutti vammoja. Muut kuljettajat voivat ottaa vastuun auto-onnettomuustapauksessa, jos:

Rikkasi tieliikennettä koskevia sääntöjä, mukaan lukien turvallisuusmääräykset. Rikkomukset voivat sisältää punaisia ​​valoja, pysähtymättä pysäytysmerkillä, tuotannon laiminlyönnin tai kaistojen muuttamisen epäasianmukaisesti tai turvallisesti. Drove häiritsi. Tekstiviestit ja ajaminen ovat yleisimpiä -havainnollisia ajoja mutta kuljettajan häiriötekijöitä voivat olla myös syöminen tai juominen pyörän taakse, puhuminen jollekin muulle ajoneuvossa, lasten tuhoaminen tai jopa radioasemien muuttaminen. Häiriötön ajo lisää huomattavasti onnettomuusriskiä, ​​koska se poistaa kuljettajan huomion tieltä ja siirtää sen johonkin ajoneuvoon. Ajaminen juoman jälkeen. Jopa yksi juoma voi vaikuttaa merkittävästi henkilön kykyyn ajaa turvallisesti. Ajaminen päihtyneenä varsinkin jos kuljettajan BAC ylittää laillisen rajan, voi olla jäykkä. Se voi myös lisätä kuljettajan vastuuta onnettomuuden sattuessa. Asianmukaista huomiota ei maksettu. Monet kuljettajat vaativat jalankulkijoiden, moottoripyörien ja polkupyörien onnettomuuksia, joita he ”eivät koskaan nähneet.” Kuljettajat ovat kuitenkin täysin vastuussa siitä, että kiinnitetään huomiota siihen, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden kuljettajien huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja vammoja, joista kuljettaja on vastuussa.

Kuljettajan työnantaja

Oliko kuljettaja vuorokauden aikana työnantajansa kanssa onnettomuuden aikana? Joissakin tapauksissa kuljettajat voivat yksinkertaisesti ajaa lyhyen matkan ajan, jotta he voivat suorittaa työnantajan tehtävän, kuten lounaan ottamisen tai talletuksen pankissa. Muissa tapauksissa kuljettajat viettävät tuntikausia tiellä joka päivä osana työnsä. Truckers, toimitus kuljettajat, ja taksilla tai kuljetusajurit viettävät suurimman osan ajastaan ​​tiellä. Jos nämä kuljettajat aiheuttavat onnettomuuden, heidän työnantajansa voivat olla osittain vastuussa. Tässä tapauksessa voit kysyä:

Jos kuljettaja olisi aiheuttanut muita onnettomuuksia aiemmin? Työnantajan, jonka työnantajan tiedossa on laaja onnettomuushistoria, ei pitäisi jatkaa työllistymistä kuljettajana. Kuljettajat voivat onnettomuuden sattuessa ottaa turvakoulutuskursseja auttaakseen heidän kykyään ajaa turvallisesti; työnantajat ovat kuitenkin vastuussa turvallisten ja pätevien kuljettajien asettamisesta tiellä. Onko kuljettajan tiedossa, että hän harjoittaa vaarallista ajotapaa? Vaikka kuljettaja ei ole aikaisemmin aiheuttanut onnettomuuksia, kuljettaja, joka juo ja ajaa varsinkin säännöllisesti tai joka ajaa usein häiritsevästi, voi aiheuttaa onnettomuuden milloin tahansa. Työnantajien, jotka ovat tietoisia vaarallisesta ajo-käyttäytymisestä on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet näiden kuljettajien poistamiseksi tieltä tai uudelleenkoulutuksesta. Onko työnantajalla vaarallisia määräyksiä kuljettajistaan? Jotkut kuljetusyritykset voivat esimerkiksi vaatia kuljettajia käyttämään liian monta tuntia pyörän taakse ilman taukoa. Kuljettajat voivat jopa väärentää tietueita pyrittäessä kattamaan enemmän mailia tai tekemään liikenteessä istutettuja mailia. Olisiko työnantaja vaatinut työntekijää ajamaan työntekijän kohtuullisista syistä huolimatta? Esimerkiksi toimituskuljettaja, joka tietää, ettei hän ollut selvä, mutta joka oli kutsuttu työhön ja pakotettu ajamaan joka tapauksessa, ei välttämättä kanna täyttä vastuuta. Jos yritys pakotti kuljettajan työskentelemään huolimatta siitä, että hän ei kyennyt tekemään niin turvallisesti, myös uhkaamalla lakkauttamatta jättämisen, yhtiö voi ottaa vastuuta kuljettajan aiheuttamista onnettomuuksista. Onko yritys epäonnistunut kunnolla pitämään ajoneuvonsa kunnossa? Yrityksen ajoneuvoihin tulisi saada säännöllistä huoltoa, mukaan lukien määräaikaistarkastukset, jotta varmistetaan, että kaikki toimii kunnolla. Ajoneuvon, jolla on tunnettu ongelma, tulee pysyä tiellä, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tien ja jalkakäytävien ylläpitämisestä vastaava yksikkö

Joissakin tapauksissa alueen luonnolliset piirteet saattavat vaikeuttaa onnettomuuden välttämistä. Jos ylikasvatus peitti jalankulkijan tai teki kuljettajalle mahdottomaksi nähdä toisen auton kääntämisen, paikalliset yksiköt jotka ovat vastuussa kyseisen alueen ylläpidosta voivat olla osittain vastuussa onnettomuudesta. Huomaa kuitenkin, että saatat joutua vastuuseen osoittamaan vastuuta hallitukselle, mikä voi muuttaa tapaa lähestyä tapausta.

Baarit ja ravintolat

Baarit ja ravintolat ovat velvollisia huolehtimaan suojelijoistaan ​​ja muille, jotka jakavat tien heidän kanssaan. Yleensä baareja ja ravintoloita on vältettävä tarjoamasta asiakkaita liikaa, varsinkin jos he uskovat, että asiakkaat ajavat kotiin. Baari tai ravintola, joka palvelee edelleen tunnettua kuljettajaa, voi olla osittain vastuussa onnettomuudesta. Tässä tapauksessa sinun pitäisi kysyä:

Ovatko baarin tai ravintolan henkilökunta tietoinen siitä, että kuljettaja oli inebriated? Oliko baari tai ravintola edelleen kuljettajana? Oliko baari- tai ravintola-alan henkilökunta tietoinen tai epäilee, että kuljettaja suunnitteli pääsevänsä pyörän taakse?

Ajoneuvossa työskentelevä mekaniikka

Jopa paras kuljettaja ei välttämättä onnistu onnettomuuden sattuessa mekaanisen vian sattuessa . Jos ajoneuvon osa epäonnistuu ja aiheuttaa onnettomuuden, mekaanikko, joka on viimeksi työskennellyt ajoneuvolla, voi olla osittain vastuussa. Harkitse seuraavia seikkoja:

Oliko mekaanikko työtä tämän nimenomaisen osan kohdalla ja ilmoitti, että ajoneuvo oli turvallinen ajaa? Jos näin on, ja osa epäonnistuu ja aiheuttaa onnettomuuden, mekaanikko voi ottaa osittaisen vastuun. Oliko mekaanikko työtä lähellä sitä, joka epäonnistui tavalla, joka viittaisi kohtuudella siihen, että hänen olisi pitänyt huomata mahdolliset tulevaisuuden ongelmat? Mekaniikka on velvollinen asiakkailleen huolehtimaan velvollisuudesta ja antaa autojen omistajille tietää mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät ajoneuvon ajamiseen. Oliko mekaanikko väittänyt suorittaneensa työtä, jota ei ollut tehty ajoneuvolla? Jos mekaanikko väitti, että ongelma on korjattu, mutta itse asiassa jätti ajoneuvon kiinnittämättömäksi, hän voi ottaa vastuuta onnettomuudesta.

Ajoneuvojen valmistajat

Kun valmistajat luovat uuden ajoneuvon, he kertovat usein asiakkaille, että ajoneuvo voi navigoida turvallisesti tavanomaisissa ajo-olosuhteissa. Jos ajoneuvon osat epäonnistuvat, valmistajat ovat vastuussa. Joissakin tapauksissa toistuvat häiriöt voivat johtaa massamuutoksiin, jotka tuovat kaikki merkin ja mallin ajoneuvot korjattaviksi. Jos ajoneuvon osa epäonnistui ja aiheutti onnettomuuden, ajoneuvon valmistaja voi olla vastuussa -tuotevastuusta . Harkitse seuraavia seikkoja:

Onko epäonnistuneen osan tiedossa ongelma tai muistutus? Jos sinun olisi pitänyt tietää palautuksesta ja valmistaja on ryhtynyt tarvittaviin toimiin ilmoittaakseen yleisölle ongelmasta, vastuu voi olla kuljettajalla, ei valmistajalla. Onko useilla ajoneuvoilla esiintynyt samanlaisia ​​virheitä ilman julkista ilmoitusta? Jos näin on, valmistaja voi ottaa korkeamman vastuun. Oliko ajoneuvon epäonnistuminen edesauttanut onnettomuutta?

Kuljettaja

Ovatko osittainen vastuunne auto-onnettomuudessa? Saatat esimerkiksi ajaa hajamielisiä tai olet ehkä rikkonut liikennelakia, mukaan lukien ylinopeus, joka lisäsi onnettomuutesi todennäköisyyttä. Jos olet osallistunut onnettomuuteen, saatat olla osittain vastuussa vammoistasi. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö voi määrätä prosentuaalisen arvon vastuutasosi perusteella. Esimerkiksi, jos tuomioistuin toteaa, että olet 20 prosenttia vastuussa onnettomuudestasi, tuomioistuin vähentää lopullista vahingonkorvausta tällä prosentilla. Jos sinulla on 50 prosenttia tai enemmän vastuuta onnettomuudesta, et voi saada korvausta.

Hanki Oikeusapu autosi onnettomuuden jälkeen

Voi olla vaikeaa määrittää vastuun omasta onnettomuudesta. Työskentely asianajajan kanssa voi auttaa lisäämään mahdollisuuksiasi saada korvausta vammojen kokonaiskustannuksista. Jos olet kärsinyt vahinkoa auto-onnettomuudessa ja tarvitset apua vastuun määrittämisessä, soita Dolman Law Groupiin tänään osoitteessa (727) 451-6900 tai ottamalla yhteyttä verkossa puhua oikeudellisen tiimimme kokeneen jäsenen kanssa

Dolmanin lakiryhmä
800 Pohjois-Belcherin tien
Clearwater, FL 33765

-6900

Clearwater-autojen onnettomuusasiamiehet

About admin

Check Also

Do Older Truck Drivers Pose an Accident Risk

Age as Trailer Accident Truck drivers are becoming less and less frequent; creates a disadvantage …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *